Το εκπαιδευτικό σεμινάριο σε θέματα υγείας για διαμεσολαβητές Roma πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, μεταξύ 12 και 16 Ιουνίου, στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus + «Help To Opportunities».

 

Ήταν μια πολύ παραγωγική εκπαίδευση κατά την οποία οι συμμετέχοντες απέκτησαν γνώσεις και δεξιότητες για να λειτουργήσουν ως διαμεσολαβητές εκπαιδευτές σε θέματα υγείας στις κοινότητές Roma.

 

Τα θέματα που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια αυτής της εκπαίδευσης ήταν:

  • Ανισότητες στην υγεία – Κοινωνικές και πολιτισμικές πτυχές
  • Κλινική εθνογραφία των Ρομά
  • Εμβολιασμός
  • Αξιολόγηση ζωτικών σημείων
  • Βασική υποστήριξη ζωής – Πρώτες βοήθειες
  • Φροντίδα και ασφάλεια νεογνών
  • Εγγραμματοσύνη ηλεκτρονικής υγείας
  • Προληπτικές συμπεριφορές υγείας