ΕΤΑΙΡΟΙ

Η Amrita είναι μια μη κερδοσκοπική οργάνωση νεολαίας Ρομά με έδρα στο Pecs, νότια Ουγγαρία, που ιδρύθηκε το 1994 από Ρομά και μη Ρομά με στόχο την προώθηση της συμπερίληψης και ένταξης του πληθυσμού των Ρομά σε όλους τους τομείς. Η Amrita είναι πολύ γνωστή και επωνυμη μεταξύ των ουγγρικών οργανώσεων Ρομά, συμπεριλαμβάνει το μεγαλύτερο φοιτητικό δίκτυο Ρομά της Ουγγαρίας και έχει λάβει πολλές χορηγίες από την ΕΕ. 

 

Η οργάνωση Amrita έχει πολλά μέλη Ρομά, φοιτητές αλλά και ειδικούς. Το μοντέλο της οργάνωσης Amrita αποτέλεσε έμπνευση για πολλούς άλλους οργανισμούς, που προσάρμοσαν το πρόγραμμά τους και ίδρυσαν παρόμοιες  οργανώσεις με τη βοήθειά μας. Οι οργανισμοί αυτοί εξάπλωθηκαν στη χώρα τα τελευταία 26 χρόνια και λειτουργούν τώρα σε όλη την επικράτεια της Ουγγαρίας – νότια και βορειοανατολική Ουγγαρία. 

 

Εργάζονται σε τοπικό και διεθνές επίπεδο για να κάνουν τη διαφορά για το μέλλον της κοινότητάς τους. Μέλη της κοινότητας των Ρομά διαφορετικών ηλικιών και ειδικοτήτων, καθώς και γυναίκες Ρομά συμμετέχουν ενεργά στις δραστηριότητες του οργανισμού, όπως  στο σχεδιασμό και την υλοποίηση όλων των δραστηριοτήτων, καθώς και σε όλες τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων.

Το LJUDSKA UNIVERZA LENDAVA είναι ένα Ινστιτούτο εκπαίδευσης ενηλίκων που ιδρύθηκε το 1959 από τον Δήμο Λεντάβα της Σλοβενίας. Για περισσότερα από 60 χρόνια είναι υπεύθυνο για τη διάδοση της γνώσης μεταξύ των ενηλίκων στη διοικητική ενότητα Lendava, αλλά και πέρα από αυτήν. Κατά τη διάρκεια αυτών των ετών, το AEC Lendava έχει εξελιχθεί από ένα κλασικό σχολείο ενηλίκων σε ένα σύγχρονο κέντρο δια βίου μάθησης και έχει γίνει ένα από τα κορυφαία ιδρύματα εκπαίδευσης ενηλίκων στη Σλοβενία. 

 

Οι εκπαιδευτικοί του στόχοι ήταν πάντα τα άτομα και οι ανάγκες τους. Για αυτό το λόγο, το κέντρο είναι πάντα ανοιχτό σε προκλήσεις και αλλαγές, καθώς και σε κοινωνικές και οικονομικές επιρροές που υπαγορεύουν τις δομές του προγράμματος και τις εξελίξεις στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων. 

 

Οι δραστηριότητές του περιλαμβάνουν μια μεγάλη γκάμα προγραμμάτων τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης για ενήλικες και νέους, με τη μορφή ενδιαφέροντων και συναρπαστικών προγραμμάτων μάθησης και κατάρτισης με ποιοτικούς δασκάλους και διδάσκοντες. Όλες οι μορφές εκπαίδευσης παρέχονται σε ένα άνετο και σύγχρονο περιβάλλον μάθησης και με τη βοήθεια φιλικών και καταρτισμένων συμβούλων.  

 

Εφαρμόζονται επίσης διάφορα κοινωνικά προγράμματα και προγράμματα ενδυνάμωσης για ευάλωτες ομάδες, ευαισθητοποιώντας τους πολίτες σχετικά με τη σημασία της συμμετοχής και της ένταξης ατόμων με λιγότερες ευκαιρίες στην ευρύτερη κοινότητα.

Η Inercia Digital ιδρύθηκε το 2010 στην Ανδαλουσία και είναι ένας καινοτόμος οργανισμός που ειδικεύεται στην εκπαίδευση και την καινοτομία στις ψηφιακές δεξιότητες σε διεθνές επίπεδο. 

 

Πρόκειται για ένα κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης για Απασχόληση και ο κύριος τομέας εξειδίκευσής του είναι η προώθηση ψηφιακών και επιχειρηματικών δεξιοτήτων. 

 

Η Inercia Digital έχει εκτενή εμπειρία με συμμετοχή σε καινοτόμα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά έργα και έχει ορισθεί ως  νέο μέλος του Συνασπισμού «Digital Skills and Jobs» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το 2017. 

 

Επιπρόσθετα διαθέτει Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης AENOR EA0043 ως Νέα Καινοτόμος Επιχείρηση για το 2015. Με βάση τον τομέα της ειδίκευσής του, τα τελευταία χρόνια συνέβαλε στη δημιουργία ιστοσελίδων και παράλληλα δημιούργησε πλατφόρμες ηλεκτρονικής μάθησης για εκπαιδευτικά ιδρύματα και παρόχους εκπαίδευσης (όπως σχολεία, κέντρα εκπαίδευσης ενηλίκων, ΕΕΚ κ.λπ.) προκειμένου να ενσωματώσουν τις ΤΠΕ στις καθημερινές τους δραστηριότητες. Παράλληλα παρέχει εκτεταμένη εκπαίδευση σε ψηφιακές δεξιότητες, εργαλεία web, ηλεκτρονική μάθηση, εικονικές ευκαιρίες και συνεργατική μάθηση. 

 

Αποστολή του κέντρου είναι η προώθηση της κατάρτισης και της καινοτομίας στις ψηφιακές δεξιότητες σε όλη την Ευρώπη, για εκπαιδευτικά ιδρύματα καθώς και για επαγγελματίες, για την αγορά εργασίας και για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες γενικότερα. Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στον ιστότοπο της Inercia Digital.

Η Εκπαιδευτική Πολιτιστική Ένωση Ρομά «Romanipen» είναι ένας οργανισμός που επιτελεί τη δική του αποστολή: Βελτίωση της ποιότητας ζωής των Ρομά με την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών για την αύξηση της αποτελεσματικότητας και του επαγγελματισμού οργανώσεων, ηγετών και ατόμων στον τομέα της Κοινωνικής Ένταξης των Ρομά. Το όραμα της είναι να γίνει ένα κέντρο πόρων και ανάπτυξης για τη δημιουργία καινοτόμων ιδεών, ένα μέρος όπου οι Ρομά θα μπορούν να αναπτύσσουν τις δυνατότητές τους προκειμένου να εφαρμόσουν τις ιδέες στο περιβάλλον τους για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής της κοινότητας. 

 

Ο οργανισμός είναι ενεργός, παραγωγικός και σεβαστός εταίρος στην ανάπτυξη και υλοποίηση εθνικών και διεθνών έργων στους τομείς όλων των προτεραιοτήτων στον τομέα της Κοινωνικής Ένταξης των Ρομά. Ο οργανισμός στα 17 χρόνια ύπαρξής του έχει υλοποιήσει δεκάδες πρωτοβουλίες και έργα σε συνεργασία με εθνικούς και τοπικούς φορείς, καθώς και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών από διάφορες περιοχές της Σερβίας. 

 

Στο πλαίσιο της υποστήριξης της ανάπτυξης των επαγγελματικών ικανοτήτων των νέων Ρομά, καθώς και της βελτίωσης των ευκαιριών απασχόλησής τους, ο οργανισμός έχει καλλιεργήσει εδώ και πολλά χρόνια προγράμματα πρακτικής άσκησης στα οποία φοιτητές Ρομά συμμετέχουν σε διάφορες πρωτοβουλίες που υλοποιεί ο οργανισμός.

Το Δημόσιο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Čakovec ιδρύθηκε το 1960. Είναι δημόσιο ίδρυμα εκπαίδευσης ενηλίκων και ένα από τα κορυφαία ιδρύματα εκπαίδευσης ενηλίκων στη Δημοκρατία της Κροατίας και μέλος της Κροατικής Ένωσης για την Εκπαίδευση Ενηλίκων, με έδρα το Ζάγκρεμπ. Το κέντρο δια βίου μάθησης εξελίσσεται συνεχώς για να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της κοινωνίας. Το POU Čakovec παραμένει ένα δυναμικό περιβάλλον ανοιχτό σε αλλαγές, καθώς και σε κοινωνικές και οικονομικές επιρροές που υπαγορεύουν τη δομή και την ανάπτυξη προγραμμάτων. Καλωσορίζει όλους όσους έχουν ανάγκη για νέες γνώσεις και δεξιότητες, ενώ η παρουσία πολυάριθμων και διαθέσιμων ειδικών εξασφαλίζει εξασφαλίζουν την καλύτερη δυνατή εκπαίδευση. 

 

Το POU Čakovec είναι ένα ανδραγωγικό ίδρυμα δια βίου μάθησης και παρέχει γνώσεις και δεξιότητες σε όλους όσους ενδιαφέρονται να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους. Προσφέρει προγράμματα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, επαγγελματικές εκπαιδεύσεις διαφόρων ειδικοτήτων, μαθήματα γεωπονίας, μαθήματα πληροφορικής, μαθήματα γλώσσας και λαμβάνει μέρος σε πολλά διαφορετικά προγράμματα που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

Το POU Čakovec ακολουθεί τις τρέχουσες τάσεις και ανάγκες της αγοράς εργασίας και έτσι οργανώνει τα εκπαιδευτικά προγράμματα ανάλογα με τις ανάγκες του.

 

Web: https://pou-cakovec.hr/

FB: https://www.facebook.com/puckootvorenouciliste.cakovec

IG: https://www.instagram.com/poucakovec/

Η PREVIFORM, LDA είναι ένας πάροχος εκπαίδευσης ενηλίκων με έδρα την Πορτογαλία που ιδρύθηκε το 2005 και είναι διαπιστευμένος από την κυβέρνηση της Πορτογαλικής Δημοκρατίας.

 

Αποστολή του είναι να εστιάσει σε καινοτόμες μεθόδους κατάρτισης παρέχοντας τις κατάλληλες δεξιότητες που πρέπει να διαθέτουν οι καταρτισμένοι επαγγελματίες. Έχει αναπτυξει μηχανισμούς που διευκολύνουν και προωθούν τη ανταλλαγή μεταξύ κατάρτισης και αγοράς εργασίας. Στους εκπαιδευόμενους παρέχεται ισχυρή κοινωνικο-πολιτιστική, επιστημονική και τεχνολογική κατάρτιση με παράλληλη επικύρωση και αξιολόγηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων, ενώ ταυτόχρονα παρέχει επαγγελματική κατάρτιση σε διάφορα ευρωπαϊκά επίπεδα II, III, V.  

 

Η PREVIFORM έχει εμπειρία στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων σχεδόν σε όλους τους τομείς, αλλά και τεράστια εμπειρία στην παροχή συμβουλών σε τομείς που ειδικεύονται στον τομέα της Ασφάλειας στην Εργασία, της Ασφάλειας των Τροφίμων και της Υγιεινής. Μια άλλη πτυχή της δραστηριότητάς του κέντρου είναι η δημιουργία εκπαιδευτικών εργαλείων που κάνουν τη μάθηση πιο ελκυστική, με τη χρήση νέων τεχνολογιών επικοινωνίας και πληροφοριών, ειδικά για μειονοτικές ομάδες και ενήλικες με ποικίλο κοινωνικό υπόβαθρο, στους οποίους προσφέρονται  ίσες ευκαιρίες και ενθαρρύνονται να αποκτήσουν έναν πιο ενεργό ρόλο όσον αφορά την ιδιότητα του πολίτη, τον οποίο θεωρούν απαραίτητο για την προώθηση της κοινωνικής συνοχής. 

 

Επίσης, η PREVIFORM συμμετείχε με επιτυχία για περισσότερα από 15 χρόνια σε διάφορα έργα συγχρηματοδοτούμενα από την ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου και του Erasmus+, με σκοπό τη δημιουργία και ανάπτυξη καινοτόμου εκπαίδευσης, αποτελώντας με τον τρόπο αυτό μια έμπειρη ομάδα εργασίας.

Website: https://www.previform.pt/

Το Κέντρο Ανάπτυξης Murska Sobota είναι ένα περιφερειακό ίδρυμα, του οποίου ο στόχος είναι να ενθαρρύνει την ισορροπημένη οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη στην περιοχή Pomurje και το διοικητικό της κέντρο, τον δήμο της πόλης Murska Sobota στην Σλοβενία. Με επαγγελματισμό, γνώση και εμπειρία σε διάφορους τομείς, τα μέλη του κέντρου δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό για να ενθαρρύνουν και να εκτελούν αναπτυξιακά έργα στην περιοχή. Το έργο τους βασίζεται στη συνεργασία με άλλους φορείς. Με το επαγγελματικό του έργο και την τεχνογνωσία σε πολλούς τομείς, προσπαθεί να συμβάλει όσο το δυνατόν περισσότερο στην προώθηση και υλοποίηση αναπτυξιακών έργων στην περιοχή. Το έργο του οργανισμού βασίζεται στη συνεργασία με διαφορετικές ομάδες-στόχους, επομένως η συνεργασία και η επικοινωνία είναι καθοριστικής σημασίας προκειμένου να παρουσιαστούν και να υλοποιηθούν νέες ιδέες, γνώσεις και υπηρεσίες τους σε όσους τις χρειάζονται. 

 

Οι βασικοί πυλώνες του αναπτυξιακού φορέα είναι: Περιφερειακή Ανάπτυξη, Επιχειρηματικότητα, Υποστήριξη επιχειρήσεων, Τουρισμός, Περιβάλλον και Κοινωνική Ανάπτυξη. Το Κέντρο Ανάπτυξης Murska Sobota απασχολεί 20 υπαλλήλους πλήρους απασχόλησης. Οι υπάλληλοί του έχουν εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία σε όλους τους τομείς της περιφερειακής ανάπτυξης, της διαχείρισης έργων, της επιχειρηματικής συμβουλευτικής, του τουρισμού και του στρατηγικού σχεδιασμού ανάπτυξης. Οι περισσότεροι από τους εργαζόμενους έχουν πανεπιστημιακό πτυχίο και μεταπτυχιακό ή διδακτορικό δίπλωμα σε διάφορους τομείς. Η ομάδα του αναπτυξιακού οργανισμού χαρακτηρίζεται από ποικίλη ηλικιακή δομή, η οποία κυμαίνεται από 25 έως 64 έτη. Δηλαδή, η ομάδα είναι ένα μείγμα έμπειρων και φιλοδοξων ατόμων. Το Κέντρο Ανάπτυξης Murska Sobota ιδρύθηκε το 1996 και λειτουργεί ως περιφερειακός αναπτυξιακός οργανισμός για το Pomurje, με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη της Murska Sobota ως ιδρυτικού του τόπου. 

 

Στα 25 χρόνια της δραστηριότητάς του, ο οργανισμός έχει υλοποιήσει πολυάριθμα τοπικά, εθνικά και διεθνή έργα σε διάφορους τομείς. Από την αρχή και ιδιαίτερα από το 2015, το επίκεντρο του οργανισμού ήταν η οικονομική και επιχειρηματική ανάπτυξη της πόλης και της περιοχής. Ο Οργανισμός συμμετέχει σε διασυνοριακά έργα που υλοποιούνται σε αγροτικές περιοχές από το 2007.

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ιδρύθηκε το 1984 και υποδέχτηκε τους πρώτους φοιτητές του το ακαδημαϊκό έτος 1988-1989. Με διοικητική έδρα τον Βόλο, έχει αναπτυχθεί σε όλη την περιφέρεια Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας σε Βόλο, Λάρισα, Λαμία, Καρδίτσα και Τρίκαλα. Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας είναι οργανωμένο σε 8 Σχολές, 37 Τμήματα και διαθέτει 71 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών.  Στο Πανεπιστήμιο φοιτούν αυτή τη στιγμή 36.622 προπτυχιακοί και περίπου 4.500 μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες. Στελεχώνεται από 844 μέλη ΔΕΠ και 427 μέλη διοικητικό προσωπικό. 

 

Η διδασκαλία υποστηρίζεται επίσης από μεγάλο αριθμό συμβασιούχων εκπαιδευτών. Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας είναι ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, το οποίο κατατάσσεται στα 1000 κορυφαία πανεπιστήμια παγκοσμίως σύμφωνα με στοιχεία της Κατάταξης Πανεπιστημίων της Σαγκάης (http://www.shanghairanking.com/). 

 

Αποστολή του είναι να προάγει τη γνώση μέσω διδασκαλίας και έρευνας και να συμβάλλει στην πολιτιστική και οικονομική ανάπτυξη σε περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. Για την επίτευξη των στόχων του, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας επιδιώκει να δημιουργήσει ένα περιβάλλον μάθησης που προάγει την κριτική σκέψη, την καινοτομία, την ελευθερία της έκφρασης και την καλλιέργεια της πίστης στα δημοκρατικά ιδανικά. Το Πανεπιστήμιο επενδύει στην επιστημονική έρευνα υψηλής ποιότητας, θεωρώντας την απαραίτητη προϋπόθεση για την παραγωγή και μετάδοση νέας γνώσης: ενθαρρύνει την επιστημονική διάκριση του ερευνητικού του δυναμικού σε όλους τους τομείς, επιβραβεύει υψηλά ατομικά και συλλογικά επιτεύγματα και δημιουργεί ευνοϊκό κλίμα για την έρευνα και τη διδακτική καινοτομία.

Το ICTIDC είναι ένας οργανισμός κατάρτισης και παροχής συμβουλών με έδρα το Δουβλίνο, με μεγάλη εμπειρία στον τομέα της εκπαίδευσης και κατάρτισης ενηλίκων, της ψηφιακής μάθησης, της εξέλιξης σταδιοδρομίας, των ανθρώπινων πόρων και της οργανωτικής ανάπτυξης. Αποστολή του είναι να οικοδομήσει μια βιώσιμη προσωπική και οργανωτική ανάπτυξη ενσωματώνοντας στρατηγικές ανάπτυξης, καινοτομίας και νέες πρωτοβουλίες εξέλιξης. Ο κύριος στόχος του ICTIDC είναι να υποστηρίξει τους ενήλικες και τους νέους ώστε να γίνουν δια βίου μαθητευόμενοι και ανεξάρτητοι Ευρωπαίοι πολίτες. 

 

Το ICTID Center παρέχει μια ποικιλία εξατομικευμένων προγραμμάτων εκπαίδευσης για ένα ευρύ φάσμα πελατών, τόσο στην Ιρλανδία όσο και διεθνώς. Παρέχει μια μεγάλη ποικιλία συμβουλευτικών υπηρεσιών για ένα ευρύ φάσμα οργανισμών και φιλανθρωπικών οργανώσεων, καθώς και για ιδιώτες. Τα προγράμματα καθοδήγησης προσφέρουν μια ολιστική προσέγγιση στην προσωπική, συστημική και επαγγελματική καθοδήγηση, και που βασίζονται στα ενδιαφέροντα και τους στόχους του κάθε πολίτη. 

 

Τα προγράμματα του ICTIDC για οργανωτική ανάπτυξη και προσωπική ανάπτυξη σταδιοδρομίας προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα εξατομικευμένων πολυεπιστημονικών υπηρεσιών. Η αποστολή του ICTIDC είναι να οικοδομήσει τη βιώσιμη προσωπική και οργανωτική ανάπτυξη ενσωματώνοντας την ανάπτυξη στρατηγικής, τις δυνατότητες καινοτομίας και τις νέες πρωτοβουλίες ανάπτυξης.