Το Πρόγραμμα Erasmus+ “Help to Opportunities” (H2O) πραγματοποίησε την την 5η Διακρατική Συνάντηση του Έργου (TPM) στην Panonska Vas – Morsvske Toplice, Σλοβενία, από 04 έως 07 Μαρτίου 2024. Η συνάντηση οργανώθηκε από τον οργανισμό εταίρο Murska Sobota Development Centre.


Συμμετείχαν εκπρόσωποι και από τους εννέα οργανισμούς-εταίρους από οκτώ ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένων των Ljudska Univerza Lendava (Σλοβενία), Razvojni Murska Sobota center (Σλοβενία), Pučko otvoreno učilište Čakovec (Κροατία), Amrita OBK (Ουγγαρία), Obrazedovpeni Roma Kulturna Ro Σερβία), Ιρλανδικό Κέντρο Δημιουργικής Εκπαίδευσης και Καινοτόμου Ανάπτυξης (Ιρλανδία), Inercia Digital (Ισπανία), Previform (Πορτογαλία) και Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Ελλάδα).


Το πρόγραμμα της διακρατικής συνάντησης περιελάμβανε το Τελικό Συνέδριο, το οποίο περιελάμβανε τη συμμετοχή Τοπικών Φορέων, Προσκεκλημένων Εμπειρογνωμόνων και του κοινού και το οποίο υλοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία και προσέλευση. Η συνάντηση ευθυγράμμισε επιτυχώς όλους τους εταίρους για τις δραστηριότητες του έργου, συμπεριλαμβανομένης της προετοιμασίας της Τελικής Έκθεσης.


Το έργο H2O, που συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+, στοχεύει στην αύξηση του επιπέδου εγγραματοσύνης υγείας και στην προώθηση υγιεινών τρόπων ζωής στις κοινότητες των Ρομά σε όλη την Ευρώπη. Μέσω έρευνας, προγραμμάτων κατάρτισης, εργαλείων ηλεκτρονικής μάθησης και άλλων πρωτοβουλιών προσαρμοσμένων στον πληθυσμό των Ρομά, το έργο επιδιώκει να ενδυναμώσει τα άτομα και τις οικογένειες των Ρομά να αναλάβουν τον έλεγχο της υγείας τους.