Το έργο

Έρευνες που έχουν γίνει και αφορούν ζητήματα των Ρομά αναφέρουν τον αναλφαβητισμό των Ρομά στον τομέα της υγείας ως έναν από τους βασικούς λόγους για τον κοινωνικό αποκλεισμό των μελών της κοινότητας. Αν και το πρόβλημα αυτό έχει επισημανθεί εδώ και πολλά χρόνια, ο αναλφαβητισμός σε θέματα υγείας των μελών Ρομά παραμένει ένα από τα πλέον διαδεδομένα προβλήματα μέχρι σήμερα. Απ’ αυτό, συμπεραίνουμε ότι προηγούμενα προγράμματα και έργα στον τομέα αυτό ήταν ανεπιτυχή ή η επιτυχία τους ήταν περιορισμένη. Τα τελευταία χρόνια, η Ευρωπαϊκή Ένωση ενθάρρυνε τα κράτη μέλη της να ακολουθήσουν στρατηγικές με στόχο την αύξηση του αλφαβητισμού στον τομέα της υγείας και της προσβασιμότητάς τους στις υπηρεσίες της υγείας, στις οποίες η ενεργή ένταξη των μελών της κοινότητας των Ρομά είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχή ενσωμάτωση τους

We want to develop a uniform health literacy program

Τελευταία νέα

Συνεργάτες