PROJEKT

Istraživanja koja se bave romskim temama, navode zdravstvenu nepismenost Roma kao jedan od ključnih razloga socijalne isključenosti pripadnika romske zajednice. Iako se na ovaj problem ukazuje dugi niz godina, zdravstvena nepismenost pripadnika romske zajednice i danas ostaje jedan od najčešćih problema. Iz navedenog možemo zaključiti da su dosadašnji programi i projekti na ovom području bili neuspješni ili je njihov učinak bio ograničen. Posljednjih je godina Europska unija poticala države članice da implementiraju strategije s ciljem povećanja zdravstvene pismenosti i dostupnosti zdravstvenih usluga, u čemu je aktivno uključivanje pripadnika romske zajednice ključno za njihov uspjeh.

želimo razviti uniformiran program

Najnovije vijesti

Partneri