Projekt

Raziskave, ki obravnavajo romsko tematiko, izpostavljajo zdravstveno nepismenost Romov kot enega izmed ključnih razlogov za socialno izključenost pripadnikov romske skupnosti. Čeprav se na ta problem opozarja že vrsto let, zdravstvena nepismenost pripadnikov romske skupnosti še danes ostaja eden najpogostejših izzivov. Iz tega lahko sklepamo, da so bili prejšnji programi in projekti na tem področju neuspešni ali pa je bil njihov uspeh omejen. V zadnjih letih Evropska unija spodbuja države članice k izvajanju strategij za povečanje zdravstvene pismenosti in dostopnosti do zdravstvenih storitev, pri čemer je za uspeh teh strategij ključno dejavno vključevanje pripadnikov romske skupnosti.

We want to develop a uniform health literacy program

Najnovejše novice

Partnerji