The Projekt

Istraživanje koje se odnosi na probleme Roma ukazuje na zdravstvenu nepismenost kao jedan od ključnih razloga za socijalnu isključenost pripadnika romske populacije. Iako je na ovaj problem ukazivano dugi niz godina, zdravstvena nepismenost pripadnika romske populacije ostaje jedan od najčešćih problema do danas. Iz ovoga možemo zaključiti da su prethodni programi i projekti u ovoj oblasti bili neuspešni ili je njihov uspeh bio ograničen. Proteklih godina, Evropska unija je ohrabrivala države članice da sprovode strategije  sa ciljem povećanja zdravstvene pismenosti i dostupnosti zdravstvenih usluga, pri čemu je aktivna uključivnje pripadnika romske zajednice krucijalno za uspeh.

We want to develop a uniform health literacy program

Najnovije vesti

Partneri