V Čakovcu na Hrvaškem je od 23. do 26. oktobra 2023 potekalo četrto mednarodno projektno srečanje (TPM) projekta Erasmus+ “Help to Opportunities” (H2O). Srečanje je gostila partnerska organizacija Pučko otvoreno učilište Čakovec.

 

Sodelovali so predstavniki vseh devetih partnerskih organizacij iz osmih evropskih držav, med njimi Ljudska univerza Lendava (Slovenija), Razvojni center Murska Sobota (Slovenija), Pučko otvoreno učilište Čakovec (Hrvaška), Amrita OBK (Madžarska), Obrazovno-kulturna zajednica Roma “Romanipen” (Srbija), Irish Creative Training and Innovative Development Center (Irska), Inercia Digital (Španija), Previform (Portugalska) in University of Thessaly (Grčija).

 

Na rečanju semo se osredotočili na pregled doslej opravljenih nalog in načrtovanje zaključne faze projekta. Ključne točke, o katerih se je razpravljalo, so bile:

1.   Pregled aktivnosti in rezultatov, zaključenih v obdobju prve polovice projekta, s posebnim poudarkom na uspešni izvedbi dejavnosti učenja/poučevanja/usposabljanja (LTT) za romske laične izobraževalce.

2.                 Predstavitev izobraževalne družabne igre Helthivity, razvite za dvig ravni zdravstvene pismenosti odraslih Romov.

3.                 Preliminarna obravnava pilotnega izvajanja programa, namenjenega dvigu zdravstvene pismenosti in zdravega načina življenja pripadnikov romske skupnosti.

4.                Načrtovanje preostalih dejavnosti razširjanja in merjenja učinka, vključno z zaključno konferenco projekta v Sloveniji leta 2024.

 

“Sedaj vstopamo v pomembno, zadnjo fazo izvajanja projektnih aktivnosti, v katerem bomo razvita orodja in vire uporabili v praksi med pripadniki lokalnih romskih skupnostih,” je povedal Mario Zamuda, ravnatelj POU Čakovec. “Navdušenje in predanost vseh partnerjev na tem srečanju nam je dalo novo energijo, da bomo zaključili odločno in dosegli najboljše možne rezultate in največji učinek projekta.”

 

Na srečanju smo partnerji uspešno uskladili vse naloge v okviru preostalih projektnih aktivnosti v letih 2023-2024, vključno s pilotnim izvajanjem programa za dvig zdravstvene pismenosti s poudarkom na zdravem načinu življenja odraslih Romov, organizacijo multiplikativnih dogodkov in merjenjem dolgoročnega učinka.

 

Cilj projekta H2O, ki ga sofinancira program Erasmus+, je dvigniti raven zdravstvene pismenosti in spodbujati zdrav življenjski slog v romskih skupnostih po vsej Evropi. Z raziskavami, programi usposabljanja, orodji za e-učenje in drugimi pobudami, prilagojenimi romskemu prebivalstvu, želimo s projektom Romom in njiho9vim družinam omogočiti, da prevzamejo odgovornost za svoje zdravje.