Erasmus+ projekat „Pomoć prilikama“ (H2O) održao je svoj četvrti transnacionalni projektni sastanak (TPM) u Čakovcu, Hrvatska, od 23. do 26. oktobra 2023. godine.  Domaćin sastanka je bila  partnerska organizacija Pučko otvoreno učilište, Čakovec.

 

Predstavnici svih devet partnerskih organizacija iz osam evropskih zemalja učestvovali su, uključujući Ljudsku univerzu Lendava (Slovenija), Razvojni centar Murska Sobota (Slovenija), Pučko otvoreno učilište Čakovec (Hrvatska), Amrita OBK (Mađarska), Obrazovno Kulturna Zajednica Roma „Romanipen“ (Srbija), Irish Creative Training and Innovative Development Center (Irska), Inercia Digital (Španjolska), Previform (Portugal), i Univerzitet u Tesaliji (Grčka).

 

Dnevni red je bio fokusiran na pregled zadataka završenih do sada i planiranje za završnu fazu projekta. Ključne tačke diskusije na sastanku  uključivale su:

 

-Pregled aktivnosti i rezultata završenih u prvom dijelu projekta, sa posebnim fokusom na uspešnu realizaciju aktivnosti treninga za romske edukatore (LTT)

-Predstavljanje edukativne društvene igre razvijene za podizanje zdravstvene pismenosti

-Razgovor o nadolazećoj pilot implementaciji radionica usmerenih na podizanje zdravstvene pismenosti Roma i opremanje njih sa neophodnim znanjem o zdravim stilovima života

-Planiranje preostalih aktivnosti diseminacije i merenja uticaja, uključujući završnu projektnu konferenciju u Sloveniji 2024. godine.

„Sada ulazimo u važnu završnu fazu implementacije kako bismo stavili naše alate i resurse u praksu u lokalnim romskim zajednicama“, rekao je Mario Zamuda, direktor POU Čakovec. „Entuzijazam i posvećenost svih partnera tokom ovog sastanka dali su nam obnovljenu energiju da završimo snažno i postignemo maksimalni uticaj.“

 

Sastanak je uspešno uskladio sve partnere za preostale aktivnosti projekta u 2023-2024., uključujući testiranje kurikuluma zdravstvene pismenosti, organizaciju dogadjaja sa multiplikatornim efektom, i merenje dugoročnog uticaja.

 

 

Projekat H2O, sufinansiran od strane programa Erasmus+, ima za cilj podizanje nivoa zdravstvene pismenosti i promovisanje zdravih stilova života među romskim zajednicama širom Evrope. Kroz istraživanje, obuke, alate za e-učenje i druge inicijative prilagođene romskom stanovništvu, projekat teži osnaživanju pojedinaca i porodica Roma da preuzmu kontrolu nad svojim zdravljem.