Ciljevi

Provedbom projekta želimo razviti uniformiran program zdravstvenog opismenjavanja pripadnika romske zajednice. Program će biti jedinstven jer će biti prilagođen i namijenjen članovima romske zajednice, koji su među najmarginaliziranijim, ako ne i najmarginaliziranija skupina u svim partnerskim zemljama te na razini Europske Unije.

 

Uz pomoć takvog programa moći ćemo utjecati na osnaživanje naše ciljne skupine u području zdravlja, razvijati njihovu zdravstvenu pismenost te utjecati na poboljšanje njihovog životnog stila i navika, a sve s ciljem smanjenja morbiditeta. Da bi se postigao tako sveobuhvatan cilj među pripadnicima romske zajednice, potrebno je približiti osnovne informacije iz područja zdravlja i zdravstvenog sustava na njima primjeren jezik i način, pri tome uvažavajući didaktičke i metodičke specifičnosti te ciljne skupine.

 

S namjerom da uključimo sve romske skupine koje žive u Europskoj Uniji i uzimajući u obzir kulturološke razlike među ovim skupinama, formirali smo široko partnerstvo organizacija iz osam različitih zemalja. Partnerstvo je formirano kako bismo uzeli u obzir kulturološke specifičnosti u pripremi programa zdravstvenog opismenjavanja, budući da svaka od organizacija uključena u projekt radi s određenom skupinom Roma, tako da znaju njihove kulturološke razlike koje treba uključiti kod pripreme programa.