Cilji

Z izvajanjem projekta bomo razvili enoten program zdravstvene pismenosti za pripadnike romske skupnosti, ki bo edinstven, saj bo prilagojen in namenjen pripadnikom romske skupnosti, ki so v vseh partnerskih državah in na ravni EU med najbolj ali celo najbolj marginaliziranimi skupinami.

 

S pomočjo programa bomo lahko vplivali na opolnomočenje ciljne skupine na področju zdravja, razvijali njihovo zdravstveno pismenost ter vplivali na izboljšanje njihovega življenjskega sloga in navad za zmanjšanje obolevnosti. Za želeni učinek na pripadnike romske skupnosti, moramo najprej približati osnovne informacije s področja zdravja in sistema zdravstvenega varstva v jeziku in na način, ki bo prilagojen ciljni skupini, ter pri tem upoštevati didaktične in metodološke posebnosti slednje.

 

Z namenom vključevanja vseh skupin pripadnikov romske skupnosti, ki živijo v EU, in ob upoštevanju kulturnih razlik med temi skupinami, smo oblikovali široko partnerstvo, ki ga sestavlja 8 organizacij iz različnih držav, da bi slednje upoštevali pri pripravi programa zdravstvenega opismenjevanja, saj vsaka od organizacij, vključenih v projekt, dela z drugo skupino Romov, zato pozna njihove kulturne razlike, ki jih je treba upoštevati pri pripravi programa.