Med 12. in 16. junijem je v Solunu v Grčiji potekalo usposabljanje v okviru projekta Erasmus + “Help To Opportunities”.

Usposabljanje je bilo zelo produktivno, udeleženci so pridobili znanje in veščine za delovanje kot laični zdravstveni trenerji v svojih skupnostih.

Na usposabljanju so bile obravnavane naslednje teme:

– neenakosti na področju zdravja (socialni in kulturni vidiki ter klinična etnografija Romov),

– cepljenje in ocena vitalnih znakov,

– osnovno vzdrževanje življenjskih funkcij in oživljanje,

– nega in varnost novorojenčka,

 – pismenost na področju e-zdravja ter preventivno zdravstveno vedenje.