1. Transnacionalni partnerski sastanak

Prvi sastanak projekta “H2O – Help To Opportunities” referentnog broja 2021-1-SI01-KA220-ADU-000033626, financiranog u sklopu Erasmus+ programa Europske Unije, održan je...

Read More