PARTNEREK

Az Amrita egy nonprofit roma ifjúsági szervezet Pécsen, Dél-Magyarországon, amelyet 1994-ben alapítottak romák és nem romák azzal a céllal, hogy elősegítse a roma lakosság befogadását és integrációját minden szegmensben. Az Amrita közismert, a magyarországi roma szervezetek között, ez az ország legnagyobb roma diákhálózata, amelye többnyire  EUs támogatásból müködik. Az Amrita Egyesületnek számos roma diákja és szakértője van.

 

Az Amrita Egyesület modellje sok más szervezetet is inspirált, és ezért adaptálták a programját, és a segítségünkkel hasonló egyesületeket alapítottak. Az elmúlt 26 évben kiterjesztették tevékenységeiket az országban, jelenleg Dél- és Északkelet-Magyarországon működnek.

 

Helyi és nemzetközi szinten dolgoznak azért, hogy változtassanak közösségük jövőjén.

A roma közösség különböző korú és képzettségű tagjai és a roma nők aktívan részt vesznek az egyesület tevékenységében; részt vesznek az egyesület valamennyi tevékenységének tervezésében és megvalósításában, és minden döntéshozatali folyamatba bevonják őket.

Lendava önkormányzata által 1959-ben alapított felnőttképzési intézmény. Több mint 60 éve felelős a tudás terjesztéséért a felnőttek körében Lendava közigazgatási egységében és azon kívül. Az évek során az AEC Lendava egy klasszikus felnőttképző iskolából az egész életen át tartó tanulás modern központjává fejlődött, és Szlovénia egyik vezető felnőttképzési intézményévé vált.

 

Az oktatásban mindig is az emberekre és az ő igényeikre összpontosítottunk. Ezért mindig is nyitottak voltunk a kihívásokra és változásokra, valamint a társadalmi és gazdasági hatásokra, amelyek a felnőttképzés területén a programstruktúrákat és a fejlesztéseket diktálják.

 

Tevékenységeink közé tartozik a felnőtteknek és fiataloknak szóló formális és nem formális oktatás gazdag kínálata, érdekes és vonzó tanulási és képzési programok formájában, minőségi oktatókkal és előadókkal. Az oktatás minden formája kényelmes és modern tanulási környezetben, barátságos és képzett tanácsadók segítségével valósul meg. Tevékenységeink közé tartozik a felnőtteknek és fiataloknak szóló formális és nem formális oktatás gazdag kínálata, érdekes és lebilincselő tanulási és képzési programok formájában, minőségi oktatókkal és előadókkal.

 

Emellett különböző szociális és önérvényesítő programokat valósítunk meg a kiszolgáltatott csoportok számára, tudatosítva polgárainkban a részvétel fontosságát és a hátrányos helyzetű egyének bevonását a szélesebb közösségbe.

A 2010-ben alapított Inercia Digital egy innovatív andalúziai szervezet, amely a digitális készségek nemzetközi szintű képzésére és innovációjára szakosodott.

 

Szakképzési központ vagyunk (foglalkoztatási célú szakképzés), és fő szakterületünk a digitális és vállalkozói készségek fejlesztése.

 

Az Inercia Digital nagy tapasztalattal rendelkezik az innovatív európai oktatási projektekben való részvételben, és 2017-ben az Európai Bizottság „Digitális készségek és munkahelyek koalíciójának” új tagjává nevezték ki. Emellett 2015-ben büszkén kaptuk meg az AENOR EA0043 megfelelőségi tanúsítványát, mint fiatal innovatív vállalkozás.

 

Szakterületére alapozva az elmúlt évek során oktatási intézmények/szolgáltatók (pl. iskolák, felnőttképzési központok, szakképzés stb.) számára készítettünk és vezettünk weboldalakat és e-tanulási platformokat annak érdekében, hogy az IKT-t integrálják mindennapi tevékenységeikbe, miközben széles körű képzést fejlesztettünk a digitális kompetenciákról, webes eszközökről, e-tanulásról, virtuális lehetőségekről és kollaboratív tanulásról.

 

Küldetésünk, hogy Európa-szerte ösztönözzük a digitális készségekkel kapcsolatos képzést és innovációt, mind az oktatási intézmények, mind a szakemberek, mind a munkaerőpiac, mind pedig általában az európai polgárok számára”.

További információért látogasson el az Inercia Digital weboldalára.

A Roma Oktatási Kulturális Unió „Romanipen” egy olyan szervezet, amely saját küldetését valósítja meg – A romák életminőségének javítása új szolgáltatások fejlesztésével a romák társadalmi befogadásával foglalkozó szervezetek, vezetők és egyének hatékonyságának és szakmaiságának növelése érdekében, azzal a vízióval, hogy az innovatív ötletek létrehozásának erőforrás- és fejlesztési központja legyen, egy olyan hely, ahol a romák fejlesztik a lehetőségeiket annak érdekében, hogy a közösség életminőségének javítása érdekében megvalósítsák az ötleteket a környezetükben.

 

A szervezet aktív, eredményes, megbecsült partner a romák társadalmi befogadásának minden prioritást élvező területén a nemzeti és nemzetközi projektek fejlesztésében és végrehajtásában.

A szervezet 17 éves fennállása alatt több tucatnyi kezdeményezést és projektet valósított meg Szerbia különböző régióinak nemzeti és helyi intézményeivel, civil társadalmi szervezeteivel együttműködve.

 

A nemzeti szintű RNGO-k fejlesztését szolgáló erőforrásközpontként, valamint a Regionális Roma Közösségi Központként az ECU Romanipen jelentős számú különböző szolgáltatást valósít meg különböző célcsoportok számára különböző projektkezdeményezéseken keresztül.

 

A szervezet fennállásának és munkájának 17 éve alatt tiszteletre méltó szervezeti struktúra alakult ki a szervezetben, amelynek személyi struktúrája 8 főállású programcsapat tagjából áll, és jelentős számú külső munkatársat foglalkoztat, akik szakértőként vesznek részt a programtevékenységek megvalósításában.

 

A fiatal romák szakmai kompetenciáinak fejlesztésének támogatása, valamint elhelyezkedési esélyeik javítása keretében a szervezet évek óta ápolja azokat a gyakornoki programokat, amelyekben roma diákok vesznek részt a szervezet által megvalósított különböző programkezdeményezésekben.

A Čakoveci Nyilvános Nyílt Egyetemet 1960-ban alapították. Ez egy állami felnőttképzési intézmény, a Horvát Köztársaság egyik vezető felnőttképzési intézménye és a Zágrábban székelő Horvát Felnőttképzési Szövetség tagja. Ez az egész életen át tartó tanulás központja folyamatosan fejlődött, hogy megfeleljen társadalmunk igényeinek. A POU Čakovec továbbra is egy dinamikus környezet, amely nyitott a változásokra, valamint a programszerkezetet és a fejlesztést diktáló társadalmi és gazdasági hatásokra. Mindenkit szívesen fogad, akinek új ismeretekre és készségekre van szüksége, és a számos rendelkezésre álló szakértő biztosítja a lehető legjobb oktatást. 

 

A POU Čakovec az egész életen át tartó tanulás andragógiai intézménye, és ismereteket és készségeket nyújt mindazoknak, akik továbbtanulni szeretnének. Középiskolai oktatási programokat, különböző típusú szakmai képzéseket, mezőgazdasági tanfolyamokat, számítástechnikai tanfolyamokat, nyelvtanfolyamokat kínál, és számos különböző, az Európai Unió által finanszírozott programban vesz részt. 

 

A POU Čakovec követi a munkaerőpiac aktuális trendjeit és igényeit, így az oktatási programokat az igényekhez igazítva szervezi meg.

 

Web: https://pou-cakovec.hr/

FB: https://www.facebook.com/puckootvorenouciliste.cakovec

IG: https://www.instagram.com/poucakovec/

A PREVIFORM, LDA. egy 2005-ben alapított portugál „VET” és felnőttképzési szolgáltató, amelyet a Portugál Köztársaság kormánya akkreditált.

 

 

Küldetése, hogy figyelmet fordítson az innovatív képzési módszerekre azáltal, hogy biztosítja a képzett szakemberek számára szükséges megfelelő készségeket, olyan mechanizmusokat fejlesztett ki, amelyek megkönnyítik és elősegítik a képzés és a munkaerőpiac közötti tranzakciót, szilárd társadalmi-kulturális, tudományos és technológiai képzést biztosít a gyakornokoknak; és a tanulási eredmények validálása és értékelése, így a szakképzést különböző európai szinteken biztosítja II, III, V. 

 

 

A PREVIFORM széles körű tapasztalattal rendelkezik a felnőttképzés területén szinte minden modalitásban, valamint hatalmas tapasztalattal rendelkezik a tanácsadás nyújtásában olyan területeken, amelyek a munkahelyi biztonság, az élelmiszerbiztonság és a higiénia területére szakosodtak.

 

 

Egy másik aspektusa a tevékenységüknek, amelyet a projektek fejlesztése során végeznek, olyan oktatási eszközök létrehozása, amelyek vonzóbbá teszik a tanulást, az új kommunikációs és információs technológiák használatával, különösen a hátrányos helyzetű csoportok és a szociális háttérrel rendelkező felnőttek számára, amelyeket egyenlő esélyeket kívánnak biztosítani számukra, aktívabb szerepvállalásra ösztönöznek az állampolgárság tekintetében, amelyet a társadalmi kohézió előmozdításában alapvető fontosságúnak tartanak.

 

Website: https://www.previform.pt/

 

Emellett a PREVIFORM több mint 15 éve sikeresen dolgozik különböző uniós társfinanszírozású projektekben, többek között az Erasmus+-ban, innovatív képzések kiépítése és fejlesztése érdekében, így tapasztalt munkacsoportot alkot.

 

A Murska Sobota Fejlesztési Központ egy regionális intézmény, amelynek célja a kiegyensúlyozott gazdasági, társadalmi és kulturális fejlődés ösztönzése a Pomurje régióban és annak közigazgatási központjában, Murska Sobota város önkormányzatában. Szakmai munkájukkal, valamint a különböző területeken szerzett ismereteikkel és tapasztalataikkal mindent megtesznek a régió fejlesztési projektjeinek ösztönzéséért és megvalósításáért. Munkájuk alapja a más szervezetekkel való együttműködés. Szakmai munkájával és számos területen szerzett szaktudásával igyekszik a lehető legnagyobb mértékben hozzájárulni a fejlesztési projektek előmozdításához és végrehajtásához a régióban. 

 

A szervezet munkája a különböző célcsoportokkal való együttműködésen alapul, így az együttműködés és a kommunikáció kulcsfontosságú ahhoz, hogy bemutassák és felajánlják ötleteiket, tudásukat és szolgáltatásaikat azoknak, akiknek szükségük van rájuk. A fejlesztési ügynökség fő pillérei a következők: Regionális fejlesztés, vállalkozói tevékenység, vállalkozás támogatása. Turizmus, Környezetvédelem és szociális fejlesztés.

 

A Murska Sobota Fejlesztési Központ jelenleg 20 főállású alkalmazottat foglalkoztat, akik a projekttevékenységeket végzik. Szakértői tudásuk és tapasztalatuk kiterjed a regionális fejlesztés, a projektmenedzsment, az üzleti tanácsadás, a turizmus és a stratégiai fejlesztési tervezés területére. A legtöbb alkalmazott különböző területeken szerzett egyetemi, mester- vagy doktori diplomát. A fejlesztési ügynökség csapatát változatos korszerkezet jellemzi, 25 és 64 év között. Vagyis a csapat a tapasztalat és az ambíció keveréke.

 

A Murska Sobota Fejlesztési Központot 1996-ban alapították, és Pomurje regionális fejlesztési ügynökségeként működik, különös tekintettel Murska Sobota, mint alapítóhely fejlesztésére. Tevékenységének 25 éve alatt a szervezet számos helyi, országos és nemzetközi projektet valósított meg különböző területeken. A kezdetektől fogva, de különösen 2015 óta a szervezet fókuszában a város és a régió gazdasági és vállalkozói fejlődése áll. Az ügynökség 2007 óta vesz részt a vidéki területeken megvalósított határokon átnyúló és határon átnyúló projektekben.

A Thesszáliai Egyetem 1984-ben alakult, és az első diákokat az 1988-1989-es tanévben fogadta. Közigazgatási székhelye Voloszban van, de az egész Thesszália és Közép-Görögország régiójában, Voloszban, Lariszában, Lamiában, Kardicában és Trikalában fejlődött. Az UTH 8 iskolára, 37 tanszékre és 71 posztgraduális tanulmányi programra szerveződik.

 

Jelenleg 36 622 alapképzésben részt vevő és körülbelül 4 500 posztgraduális hallgató és doktorjelölt tanul egyetemünkön. A személyzetet 844 oktató és 427 adminisztratív munkatárs alkotja. Az oktatást nagyszámú szerződéses oktató is segíti.

 

A Thesszáliai Egyetem dinamikusan fejlődő felsőoktatási intézmény, amely a Shanghai Ranking of World Universities (http://www.shanghairanking.com/) adatai szerint a világ legjobb 1000 egyeteme között szerepel.  Küldetése, hogy az oktatás és a kutatás révén előmozdítsa a tudást, és hozzájáruljon a kulturális és gazdasági fejlődéshez regionális, nemzeti és nemzetközi szinten. Céljai elérése érdekében az egyetem olyan tanulási környezetet igyekszik teremteni, amely elősegíti a kritikus gondolkodást, az innovációt, a véleménynyilvánítás szabadságát és a demokratikus eszmék iránti hűség ápolását.

 

Az egyetem mélyen elkötelezett a magas színvonalú tudományos kutatás iránt, mivel azt az új tudás előállításának és átadásának szükséges előfeltételének tekinti: ösztönzi a kutatási potenciál tudományos megkülönböztetését minden területen, jutalmazza a magas egyéni és kollektív teljesítményt, és kedvező légkört teremt a kutatási és oktatási innováció számára.

Az ICTIDC egy dublini székhelyű képzési és tanácsadó intézmény, amely nagy tapasztalattal rendelkezik az egyetemes felnőttoktatás és -képzés, a digitális tanulás, a szakképzés, a karrierfejlesztés, a humánerőforrás- és szervezetfejlesztés területén. Küldetésünk a fenntartható személyes és szervezeti növekedés kialakítása a stratégiafejlesztés, az innovációs képességek és az új növekedési kezdeményezések integrálásával. Az ICTIDC fő célja, hogy támogassa a felnőtteket és a fiatalokat abban, hogy élethosszig tartó tanulókká és független, hozzájáruló európai polgárokká váljanak.

 

Az ICTID Center számos személyre szabott programot és képzést nyújt az ügyfelek széles köre számára, mind Írországban, mind nemzetközi szinten. Tanácsadási szolgáltatások széles körét nyújtjuk szervezetek és jótékonysági szervezetek széles köre, valamint magánszemélyek számára. Coaching programjaink holisztikus megközelítést kínálnak a személyes, rendszerszintű és karrier coachinghoz, az ügyfeleink kifejezett érdekei, céljai és célkitűzései alapján. Az ICTIDC szervezetfejlesztési és személyes karrierépítési programjai személyre szabott multidiszciplináris szolgáltatások széles skáláját kínálják.

 

Az ICTIDC küldetése a fenntartható személyes és szervezeti növekedés kialakítása a stratégiafejlesztés, az innovációs képességek és az új növekedési kezdeményezések integrálásával.