Partneri

Amrita je neprofitna romska organizacija mladih sa sjedištem u Pečuhu koju su 1994. godine osnovali Romi i osobe koje nisu Romi s ciljem promicanja inkluzije i integracije romske populacije u svakom segmentu. Amrita je vrlo poznato ime među mađarskim romskim organizacijama te je ona najveća romska studentska mreža u zemlji, obilato sponzorirana od strane EU. Udruga Amrita ima mnogo romskih studenata i stručnjaka.

 

Model rada Udruge Amrita inspirirao je mnoge druge organizacije, pa su prilagodile svoj program i uz našu pomoć osnovale slične udruge. Amrita je proširila svoje djelovanje u posljednjih 26 godina te sada djeluje na jugu i sjeveroistoku Mađarske.

 

Članovi Udruge rade na lokalnoj i međunarodnoj razini kako bi promijenili budućnost svoje zajednice.

U aktivnosti Udruge aktivno su uključeni različiti dobni i stručni pripadnici romske zajednice i Romkinje koji sudjeluju u planiranju i provedbi svih aktivnosti Udruge te su uključeni u sve procese donošenja odluka.

Ustanovu za obrazovanje odraslih osnovala je 1959. godine općina Lendava. Više od 60 godina LU Lendava zaslužna je za širenje znanja među odraslima u općini Lendava i šire. Tijekom svih ovih godina LU Lendava se iz klasične škole za odrasle razvila u moderan centar za cjeloživotno učenje i postala jedna od vodećih institucija za obrazovanje odraslih u Sloveniji.

 

Naš fokus u obrazovanju uvijek je bio na ljudima i njihovim potrebama. Zbog toga smo uvijek bili otvoreni prema izazovima i promjenama, kao i društvenim i ekonomskim utjecajima koji diktiraju programske strukture i razvoj u području obrazovanja odraslih.

 

Naše aktivnosti uključuju bogatu ponudu formalnog i neformalnog obrazovanja za odrasle i mlade u obliku zanimljivih i privlačnih programa učenja i usavršavanja uz kvalitetne mentore i predavače. Svi oblici obrazovanja provode se u ugodnom i modernom okruženju za učenje uz pomoć ljubaznih i kvalificiranih savjetnika. Naše aktivnosti uključuju bogatu ponudu formalnog i neformalnog obrazovanja za odrasle i mlade u obliku zanimljivih i privlačnih programa učenja i usavršavanja uz kvalitetne mentore i predavače.

 

Također provodimo različite socijalne programe i programe osnaživanja ranjivih skupina, podižući svijest naših građana o važnosti sudjelovanja i uključivanja pojedinaca s manje mogućnosti u širu zajednicu.

Osnovana 2010. godine, Inercia Digital je inovativna andaluzijska organizacija specijalizirana za obuku i inovacije u području digitalnih vještina na međunarodnoj razini.

 

Mi smo VET centar (strukovno osposobljavanje za zapošljavanje) i naše glavno područje stručnosti je poticanje digitalnih i poduzetničkih vještina.

 

Inercia Digital ima veliko iskustvo u sudjelovanju u inovativnim europskim obrazovnim projektima i imenovana je novim članom „Koalicije za digitalne vještine i poslove” Europske komisije 2017. Također smo ponosni primatelji Certifikata usklađenosti AENOR EA0043 kao Mladi Inovativno Poduzeće u 2015. godini.

 

Na temelju svog područja djelovanja i stručnosti, tijekom posljednjih nekoliko godina izradili smo i vodili web stranice i platforme za e-učenje za obrazovne ustanove/pružatelje usluga (kao što su škole, centri za obrazovanje odraslih, VET, itd.) kako bismo integrirali IKT u svoje svakodnevne aktivnosti pri tome razvijajući opsežnu obuku o digitalnim kompetencijama, web alatima, e-učenju, virtualnim mogućnostima i suradničkom učenju.

 

Naša je misija potaknuti obuku i inovacije u digitalnim vještinama diljem Europe, za obrazovne ustanove kao i stručnjake, za tržište rada i za sve europske građane općenito.

Za više informacija posjetite naše mrežne stranice.

Obrazovno-kulturna zajednica Roma “Romanipen” je organizacija koja provodi vlastitu misiju – Unapređenje kvalitete života Roma razvojem novih usluga za povećanje učinkovitosti i profesionalnosti organizacija, čelnika i pojedinaca u području socijalnog uključivanja Roma, s vizijom da postane resursno i razvojno središte za stvaranje inovativnih ideja, mjesto gdje Romi razvijaju svoje potencijale kako bi ideje implementirali u svoje okruženje za poboljšanje kvalitete života zajednice.

 

Organizacija je aktivan, produktivan, cijenjen partner u razvoju i provedbi nacionalnih i međunarodnih projekata u svim prioritetnim područjima u području socijalnog uključivanja Roma.

 

Organizacija je u 17 godina postojanja implementirala desetke inicijativa i projekata u suradnji s nacionalnim i lokalnim institucijama, organizacijama civilnog društva iz različitih regija u Srbiji.

 

Kao Resursni centar za razvoj RNVO na nacionalnoj razini, kao i Regionalni centar romske zajednice, OKZ Romanipen pruža značajan broj različitih usluga različitim ciljnim skupinama kroz različite projektne inicijative.

 

Tijekom 17 godina postojanja i rada udruge razvijena je respektabilna organizacijska struktura udruge s kadrovskom strukturom od 8 stalno zaposlenih članova programskih timova te značajnim brojem vanjskih suradnika koji kao stručnjaci sudjeluju u provedba programskih aktivnosti.

 

U kontekstu podrške razvoju profesionalnih kompetencija mladih Roma, kao i poboljšanja mogućnosti njihovog zapošljavanja, organizacija već dugi niz godina njeguje programe stručne prakse u koje su uključeni romski studenti u različite programske inicijative koje organizacija provodi.

Pučko otvoreno učilište Čakovec osnovano je 1960. godine. Javna je ustanova za obrazovanje odraslih i jedna je od vodećih ustanova za obrazovanje odraslih u Republici Hrvatskoj te članica Hrvatskog saveza za obrazovanje odraslih sa sjedištem u Zagrebu. Ovaj centar za cjeloživotno učenje neprestano se razvijao kako bi zadovoljio zahtjeve našeg društva. POU Čakovec ostaje dinamično okruženje otvoreno promjenama te društvenim i gospodarskim utjecajima koji diktiraju programsku strukturu i razvoj. Dobrodošli su svi koji imaju potrebu za novim znanjima i vještinama, a brojni dostupni stručnjaci će im osigurati najbolje moguće obrazovanje. 

 

POU Čakovec je andragoška ustanova za cjeloživotno obrazovanje te pruža znanja i vještine svima koji su zainteresirani za nastavak školovanja. Nudi programe srednjoškolskog obrazovanja, stručne obuke raznih vrsta, tečajeve poljoprivrede, informatike, tečajeve jezika te sudjeluje u raznim programima koje financira Europska unija. 

 

POU Čakovec prati aktualne trendove i potrebe tržišta rada te na taj način organizira obrazovne programe prilagođene svojim potrebama.

 

Web: https://pou-cakovec.hr/

FB: https://www.facebook.com/puckootvorenouciliste.cakovec

IG: https://www.instagram.com/poucakovec/

PREVIFORM, LDA. je portugalski pružatelj usluga strukovnog obrazovanja i osposobljavanja odraslih osnovan 2005. godine, akreditiran od strane vlade Republike Portugala.

 

Njegova je misija posvetiti pozornost inovativnim metodama obuke pružanjem odgovarajućih vještina potrebnih za kvalificirane stručnjake te pružanjem razvojnih mehanizama koji olakšavaju i promiču prijelaz između obuke i tržišta rada, polaznicima pruža solidnu socio-kulturnu, znanstvenu i tehnološku obuku; te vrjednovanje i ocjenjivanje ishoda učenja, stoga pruža strukovno osposobljavanje na različitim europskim razinama II, III, V. PREVIFORM ima dugi niz godina iskustva u području osposobljavanja odraslih u gotovo svim modalitetima, kao i veliko iskustvo u pružanju savjetovanja u specijaliziranim područjima poput zaštite na radu, sigurnosti hrane i higijene.

 

Drugi aspekt njihovih aktivnosti koje provode u razvoju projekata je izrada obrazovnih alata koji učenje čine privlačnijim, uz korištenje novih komunikacijsko-informacijskih tehnologija, posebice za skupine u nepovoljnom položaju i odrasle iz društvenih sredina kojima žele omogućiti jednake obrazovne šanse te ih poticati na preuzimanje aktivnije uloge u smislu građanstva, što je ključno u promicanju društvene kohezije.

 

 

Website: https://www.previform.pt/

 

Također, PREVIFORM više od 15 godina uspješno radi na različitim projektima sufinanciranim od strane EU, uključujući Erasmus+, kako bi izgradio i razvio inovativnu obuku, čime je formirao iskusan radni tim stručnjaka.

Centar za razvoj Murska Sobota regionalna je ustanova čiji je cilj poticanje ravnomjernog gospodarskog, društvenog i kulturnog razvoja u Pomurju i njegovom administrativnom središtu, općini Murska Sobota. Stručnim radom te znanjem i iskustvom u različitim područjima RCMS djeluje u smjeru poticanja i realizacije razvojnih projekata u regiji. Svoj rad temelje na suradnji s drugim organizacijama. Svojim stručnim radom i stručnošću u mnogim područjima nastoje što više doprinijeti promicanju i provedbi razvojnih projekata u regiji. Rad organizacije temelji se na suradnji s različitim ciljnim skupinama, stoga su suradnja i komunikacija ključni kako bi svoje ideje, znanja i usluge predstavili i ponudili onima kojima su potrebni. Glavni stupovi razvojne agencije su: Regionalni razvoj, Poduzetništvo, Poslovna podrška, Turizam, okoliš i društveni razvoj.

 

Razvojni centar Murska Sobota trenutno ima 20 stalno zaposlenih djelatnika koji provode projektne aktivnosti. Posjeduju stručno znanje i iskustvo u područjima regionalnog razvoja, upravljanja projektima, poslovnog savjetovanja, turizma i strateškog planiranja. Većina zaposlenika ima visoku stručnu spremu, magisterij ili doktorat različitih struka. Tim razvojne agencije karakterizira šarolika dobna struktura, od 25 do 64 godine. Odnosno, RCMS tim odlikuje mješavina iskustva i ambicije.

 

Centar za razvoj Murska Sobota osnovan je 1996. godine i djeluje kao regionalna razvojna agencija za Pomurje, s posebnim fokusom na razvoj Murske Sobote kao mjesta osnivanja. U 25 godina djelovanja organizacija je provela brojne lokalne, nacionalne i međunarodne projekte iz različitih područja. Od samog početka, a posebno od 2015. godine, fokus organizacije je na gospodarskom i poduzetničkom razvoju grada i regije. Agencija od 2007. godine sudjeluje u prekograničnim i prekograničnim projektima koji se provode u ruralnim područjima.

Sveučilište u Tesaliji osnovano je 1984. godine te je upisalo svoje prve studente u akademskoj godini 1988.-1989. S administrativnim sjedištem u Volosu, razvilo se u cijeloj regiji Tesalije i središnjoj Grčkoj u Volosu, Larissi, Lamiji, Karditsi i Trikali. UTH je organiziran u 8 škola, 37 odjela i 71 poslijediplomski studij.

 

Na našem Sveučilištu trenutno studira 36.622 preddiplomskih i oko 4.500 poslijediplomskih studenata i doktoranada. Zaposleno je 844 nastavnika i 427 članova administrativnog osoblja. Nastavu također podržava veliki broj vanjskih suradnika.

 

Sveučilište u Tesaliji je institut za visoko obrazovanje koji se dinamično razvija i nalazi se među 1000 najboljih sveučilišta u svijetu prema podacima iz Šangajskog rangiranja svjetskih sveučilišta (http://www.shanghairanking.com/). Njegova misija je promicanje znanja kroz nastavu i istraživanje te doprinos kulturnom i gospodarskom razvoju na regionalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini. Kako bi postiglo svoje ciljeve, Sveučilište nastoji stvoriti okruženje za učenje koje promiče kritičko mišljenje, inovativnost, slobodu izražavanja i njegovanje odanosti demokratskim idealima.

 

Sveučilište duboko ulaže u visokokvalitetna znanstvena istraživanja, smatrajući ih nužnom pretpostavkom za proizvodnju i prijenos novih znanja: potiče znanstvene distinkcije svojih istraživačkih potencijala u svim područjima, nagrađuje visoka individualna i kolektivna postignuća i stvara pogodna klima za istraživanje i inovacije u nastavi.

ICTIDC je institucija za osposobljavanje i savjetovanje sa sjedištem u Dublinu, s velikim iskustvom u području općeg obrazovanja i osposobljavanja odraslih, digitalnog učenja, VET-a, razvoja karijere, ljudskih resursa i organizacijskog razvoja. Naša je misija izgraditi održivi osobni i organizacijski rast integracijom razvojne strategije, inovacijskih sposobnosti i novih inicijativa za rast. Glavni cilj ICTIDC-a je podržati odrasle i mlade ljude da postanu cjeloživotni učenici i neovisni europski građani koji daju doprinos.

 

ICTID Center pruža niz prilagođenih programa i obuke za širok raspon klijenata, kako u Irskoj tako i u inozemstvu. Pružamo velik skup konzultantskih usluga za širok raspon organizacija i dobrotvornih udruga, kao i za pojedince. Naši coaching programi nude holistički pristup osobnom, sustavnom i karijernom coachingu, temeljen na iskazanim interesima, ciljevima i ciljevima naših klijenata. ICTIDC programi za organizacijski razvoj i rast osobne karijere nude širok raspon multidisciplinarnih usluga po mjeri.

 

ICTIDC-ova misija je izgraditi održiv osobni i organizacijski rast integracijom razvoja strategije, inovacijskih sposobnosti i novih inicijativa za rast.