1. Transnacionalni projektni sastanak

Prvi sastanak projekta broj 2021-1-SI01-KA220-ADU-000033626, “H2O- Pomoć prilikama” finansiran od strane Erasmus+ programa, održan je u Beogradu, Srbiji, od 23...

Read More